LOADING...

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Convenience

ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc laptop có kết nối internet, bạn có thể kiểm soát ngôi nhà của mình

một cách dễ dàng ở bất cứ đâu. Bạn có thể quan sát được mọi thứ qua hệ thống camera, nhận được các

cảnh báo  an ninh hoặc điều khiển và kiểm tra hoạt động của các thiết bị điện trong gia đình.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Ngôi nhà của bạn có thể được điều khiển bằng giọng nói thông qua các thiết bị như:

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

Bạn có thể cài đặt hẹn giờ tới nước cho cây hoặc bật điều hòa nhiệt độ và đèn khi bạn đang trên đường

về nhà hoặc thực hiện tắt các thiết bị không cần thiết khi bạn đã rời đi chỉ bằng một nút nhấn.

Your data is secure

As a user of the smart home system, you receive FIBARO ID that

allows you to use all FIBARO services. Access to your home and

your data is protected at the highest level through WAF and Anti–

DDoS systems. Communication between devices and the smart

home HUB including all passwords are encrypted thus you can be

sure that your home is safe in every possible way.

HỆ THỐNG VẪN ĐƯỢC VẬN HÀNH KHI GẶP

SỰ CỐ KẾT NỐI INTERNET

Các thiết bị vẫn được điều khiển thông qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối wifi nội bộ

System in the hands of an expert

A network of certified installers will take care of your smart home. Our experts will set up the system,

advise the solutions that best fit your lifestyle and react if the system or devices indicate malfunctions.

FIBARO installers can monitor your system remotely at your request, without having to make an

appointment. Thanks to the installers app, experts can immediately diagnose or even remove the failure

remotely.